V Jezeře ve Velkých Karlovicích žijí draci, psal o nich i Karel Jaromír Erben

Oblast kolem valašských Velkých Karlovic uchvátila už nejednoho milovníka pěší či cyklo turistiky, hlavně díky túrám i hřebenovým trasám, na nichž se střídají hluboké a neporušené lesy s úchvatnými výhledy do krajiny.

Jedno z působivých výletních míst ale najdete i "dole pod kopcem“, ukryté mezi stromy daleko od hlavní silnice a mimo frekventované turistické trasy. Když asi čtyři kilometry po silnici od centra Velkých Karlovic na horu Soláň odbočíte vpravo a putujete ještě zhruba kilometr úzkým údolím Jezerné kolem chaloupek a pastvin s ovcemi, v blízkém lese se vám náhle otevře pohled na malé jezero, které byste zde v tak velké rozloze ani nečekali.

Hráz nabízí příležitost ke krátké procházce i posezení. Protože je k němu zakázán vjezd auty a nejbližší silnice je daleko, vychutnáte si tu opravdu ukázkové ticho narušované jen zpěvem ptáků či hlasy kolemjdoucích výletníků.

Karlovické jezero, nazvané prostě a jednoduše Jezero, vzniklo pravděpodobně sesuvem půdy, podle některých odhadů dokonce až teprve v 16. či 17. století. Kromě nejasného původu jej obestírá tajuplná atmosféra i díky legendám a pověstem. Říká se, že přilehlou strouhu vyhloubil ďábel, když se snažil odvést vodu na svůj mlýn u nedaleké hory Radhošť. A že zvláštní rýhy v okolních balvanech tam zůstaly po drápech čertů, kteří mu pomáhali.

Zřejmě nejznámější je pověst, kterou zařadil do svých Národních pohádek Karel Jaromír Erben. Podle ní se jednomu místnímu chalupníkovi při kosení louky náhle zjevil před zraky černokněžník a nabídl mu nesmírné bohatství, když mu pomůže vylákat z jezera dva draky a přeletět s nimi na místo, které mu určí. Chalupník se sice draků velmi bál, ale peníze potřeboval, proto souhlasil. Černokněžník ho odvedl k břehu Jezera a tam vylákal zaříkáváním z jezera dva draky, osedlal je lýkovými ohlávkami, každý z mužů nasedl na jednoho draka a vydali se na cestu. 

Letěli hodiny a hodiny nad lesy, poli i městy, až konečně dosedli na náměstí jednoho velkého města v poušti. Zde černokněžník oba draky zabil, jejich maso rozporcoval a draze rozprodal místním obyvatelům. Pak bohatě odměnil chalupníka penězi, přivolal černého kozla, na kterého chalupník nasedl, a kozel jej odnesl zpět na jeho louku ve Velkých Karlovicích. Chalupník dosekal louku, a protože se již smrákalo, vydal se z práce domů. Zde jej jeho žena přivítala s úlevným pláčem, protože tomu bylo přesně rok, co nebyl doma.

Jiné pověsti tvrdí, že draci v jezeře stále žijí a ukrývají se před zraky lidí. V posledních letech je nikdo nespatřil. Zato jsou tu k vidění raci a vyskytují se tu také další živočichové, třeba škeble.

Kolem Jezera můžete dojít po turistické značce na další zajímavá místa, mimo jiné i na hřeben, odkud se dá pokračovat třeba k bájné hoře Soláň.

V okolí Velkých Karlovic najdete také při procházkách tři rozhledny a na kole můžete vyrazit nejen do kopců, ale i na výlet po cyklostezce Bečva, s dětmi zpestřený třeba návštěvou Kulíškovy naučné stezky. Za návštěvu stojí i Karlovský kostel, celý postavený ze dřeva bez jediného kousku kovu, a nevynechejte ani místní hospůdky s typickou valašskou gastronomií.