Ve Ski areálu Razula je v případě potřeby k dispozici horská služba, která se stará o Vaši bezpečnost. Proškolení záchranáři jsou připraveni zasáhnout a díky modernímu vybavení zajistit včasné a kvalitní ošetření zraněného.

Členové Horské služby poskytují první pomoc v případě nehody či zranění a obstarávají převoz pacientů speciálními vozidly do přístupných míst u komunikací nebo na stanice Horské služby. Vozy záchranné služby odvezou pacienty do nejbližší nemocnice. V nutných případech Horská služba zajistí transport pomocí Letecké záchranné služby.

Občané České republiky, Slovenska a Polska mají tyto služby zdarma. Zahraniční návštěvníci hradí tyto služby prostřednictvím svých zdravotních pojišťoven. HS Beskydy spolupracuje s Leteckou záchrannou službou Ostrava, Olomouc, případně Brno nebo Praha, Záchrannou službou první pomoci, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem. Všechny systémy jsou vzájemně propojeny.

Jak se chovat na sjezdových tratích

 • sjezdová trať je určena pouze ke sjíždění na lyžích a snowboardech, nikoli pro pěší 
 • při jízdě si počínejte tak, abyste neohrožovali své okolí
 • sjíždějte jen podle svých schopností a daných terénních a povětrnostních podmínek
 • přizpůsobte svou jízdu měnícím se podmínkám sjezdové tratě
 • na sjezdovou trať nevjíždějte nebo ji nekřižujte, dokud se nepřesvědčíte, že je volná
 • respektujte výstražné značky, zvláště opatrní buďte v úzkých místech - na těchto místech nezastavujte, upadnete-li, vykliďte urychleně prostor
 • předjíždět můžete z kterékoliv strany, ale vždy jen s dodržením patřičného odstupu, za bezpečnost při předjíždění odpovídá předjíždějící
 • výzbroj musíte mít bezpečnou i pro své okolí (pojistné řemeny nahraďte brzdičkami)
 • zachovejte náležitou vzdálenost od nebezpečných míst, zejména označených výstražnými značkami nebo zábranami
 • vystupovat nebo sestupovat můžete jen mimo sjezdovou trať, výjimečně po jejím okraji
 • setkáte-li se se zraněnou osobou, jste povinni poskytnout první pomoc a úraz ohlásit Horské službě
 • jste-li méně zdatným lyžařem, nevjíždějte na závodní tratě, jste-li dobrým lyžařem, uvědomte si, že vjíždíte-li na nezávodní tratě, musíte přizpůsobit rychlost svému okolí