Provozní řád a chování na Golfovém hřišti Horal

 • 1. Hřiště je umístěno v Chráněné krajinné oblasti III. stupně, proto je nutno přísně dodržovat zákaz vstupu do biozón.
 • 2. Osoby, které nejsou členy GCHVK, jsou na hřišti oprávněny hrát pouze po předchozím ohlášení své účasti na recepci GCHVK a po uhrazení poplatků za hru.
 • 3. Nejedná-li se o turnaj s canon startem, je start hry vždy z odpaliště č.1 ve stanoveném čase. Maximální čas na odehrání devíti jamek je 2 hodiny 30 minut
 • 4. Před zahájením hry, v jejím průběhu jakož i po jejím ukončení je zakázáno:
  • dělat cvičné švihy na odpališti
  • přejíždět vozíky (trolley) odpaliště a jamkoviště
  • používat mobilní telefony
  • jakékoliv zdržování hry
 • 5. Hráč je povinnen být řádně ustrojen a obut ve vhodné obuvi dle golfové etiket
 • 6. Hráč je povinen dodržovat mezinárodní golfová pravidla, jakož i pravidla místního golfového hřiště.
 • 7. Hráč je povinen se při hře vždy chovat tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví a majetku. Hráč je zejména povinen dbát na bezpečnost svou, ostatních účastníků hry, případně diváků, a dodržovat etiketu hry.
 • 8. Hřiště je pro hru otevřeno v době od 8:30 do 19:30.

Zásady správného chování na hřišti

 • Hra na hřišti je povolena pouze po řádné rezervaci hracího času, ohlášení se na recepci golfového hřiště a zaplacení hracího poplatku.
 • Nejedná-li se o turnaj s canon startem, je nutno vždy zahajovat hru ve stanovený čas na odpališti č.1.
 • Na hřišti není povoleno hrát rangeovými míči.
 • Není povoleno hraní více hráčů se společným bagem.
 • Nepoužívejte mobilní telefony během hry.
 • Neprovádějte cvičné švihy na odpališti.
 • Nepřejíždějte golfovými vozíky (trolley) odpaliště včetně upravených ploch pro odpaliště a jamkoviště.
 • Vracejte vyseknuté drny.
 • Upravujte stopy po dopadu míče na jamkovišti.
 • Dodržujte pravidla hry a golfovou etiketu.
 • Dbejte pokynů maršála a správy hřiště.
 • Chovejte se tak, abyste neobtěžovali ostatní hráče na hřišti.

Porušením těchto zásad se vystavujete nebezpečí vykázání ze hřiště, v soutěžní hře diskvalifikace.