• Kardio fitness              ubytovaní hosté  7:00-21:30  /  neubytovaní hosté 9:30-21:30