Pravidla soutěže

Soutěž o vstupenku do termálních bazénů Wellness Horal zdarma pro 2 dospělé a až 3 děti na 2 hodiny
 na webu Valachy.cz (dále jen soutěž)

Tato pravidla soutěže (dále jen pravidla) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům a soutěžícím.


Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost HP TRONIC s.r.o., Zlín, Prštné-Kútiky 637, PSČ 760 01, IČ 60323418, sp. zn.: C 38954 vedená u KS v Brně (dále jen „pořadatel“).


Soutěž probíhá jen na území České republiky v období od 10. 7. 2013 do 22. 7. 2013 22:00 hod. Odpovídat na jednu tipovací otázku můžete v tomto období. Vítězové budou informováni na webu valachy.cz a emailem nejpozději 25. 7. 2013. Výherci bude výhra zaslána poštou, nebo předána na recepci.


Na výhry ze soutěže není právní nárok. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, ani vyměňovat za jiná plnění. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.


Každý zájemce o účast v soutěži odpoví na jednu tipovací otázku. V případě, že pořadatel soutěže zjistí pokusy o ovlivnění soutěže (například opakované odesílání formuláře), vyhrazuje si právo diskvalifikovat soutěžícího.
Vítězem v soutěži se stává ten, kdo bude nejblíže ze všech tipovacích reálnému číslu. V případě, že soutěžící odpoví na všechny otázky správně a jeho tip bude přesný, nebo nejblíže zároveň s dalšími soutěžícími, pak o vítězi rozhoduje dřívější pořadí odeslaného formuláře.


Pro účast v soutěži je nezbytné vyplnit správné a pravdivé osobní údaje a souhlasit před odesláním formuláře se zpracováním osobních údajů a s podmínkami a pravidly soutěže.


Vítěz soutěže získá:

  • vstupenku do termálních bazénů Wellness Horal zdarma pro 2 dospělé a až 3 děti na 2 hodiny

 Další ustanovení

 

Zapojením do soutěže projevuje každý účastník (soutěžící) svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností HP TRONIC s.r.o. jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.

 

Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím internetové stránky www.valachy.cz/soutez/. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry. Na výhry ze Soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

 

Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná. Úplné znění pravidel naleznete na www.valachy.cz/soutez/pravidla-souteze/. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravy a změny jejích Pravidel.

 

Pořadatel soutěže

 

HP TRONIC s.r.o.
Prštné-Kútiky 637, 76001 Zlín
IČ 60323418, DIČ CZ60323418