Marek Orko Vácha: Krajina, zrcadlo duše

Marek Orko Vácha: Krajina, zrcadlo duše

Co vás čeká?

  • téma besedy vč. prezentace: "Nejen umělecká díla a architektura, ale i krajina odráží stav mysli lidí, kteří ji přetváří. Ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako hodnotu minerálů v ní obsažených, a panteistickým zbožšťováním. Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic více, avšak také nic méně. Zemi tak z perspektivy židovství a křesťanství potřebujeme ze dvou důvodů: aby nás sytila a abychom skrze ni kontemplovali Boha." (délka besedy cca 90 minut)
  • drobné občerstvení a welcome drink
  • možnost nákupu knih, autogramiáda

Nejedná se  o zcela oddechové téma - poskytuje ale náhled na nové myšlenky a úvahy nad přístupem k životu i přírodě a dává tak možnost dívat se na životní situace jinak.

Další informace a cena

  • termín: 10. 5. 2024, od 17:00
  • místo: Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice
  • cena: 990 Kč za osobu
NÁŠ TIP: Spojte večer s ubytováním  ve Spa hotelu Lanterna a odpočiňte si od náročnějšího tématu při neomezené relaxaci ve wellness.

Na tuto akci nelze využít žádné slevy a nelze ji kombinovat s akčními či jinými zvýhodněnými nabídkami.  Pořadatel si vyhrazuje právo potvrdit konání akce, změny vyhrazeny.

Kdo je Mgr. et Mgr. Marek "Orko" Vácha, Ph.D.? 

  • římskokatolický kněz, administrátor ve farmosti Lechovice u Znojma, farní vikář v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora
  • přednosta Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK Praha, vystudoval obor molekulární biologie a genetika a teologii
  • účastníl se dvou výprav na Antarktidu, šest měsíců žil v trapistickém klášteře ve Francii, je vášnivý cestovatel
  • je autorem několika knih (např. Nevyžádané rady mládeži, která vzbudila velký ohlas, Radost z Boha, nebo knižní rozhovor Jízda v levém pruhu)

Marek Orko Vácha: Krajina, zrcadlo duše