Podmínky

Odesláním registrace souhlasím s následujícím:

 

Vyplněním této on-line přihlášky k závodu Běhej VALACHY potvrzuje účastník závodu souhlas se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů pořadateli závodu Běhej VALACHY v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a projevuje zároveň svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během tohoto závodu byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností HP TRONIC, s.r.o., se sídlem Prštné - Kútíky, 76001 Zlín a IČ 60323418, spis. Zn. C 38954 vedená KS Brno, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení závodu a dalšího marketingového zpracování. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou. Účastník závodu, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník závodu dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Registraci lze přenést na jinou osobu, v případě zrušení registrace je však startovné nevratné. Platí jak pro jednotlivce, tak pro štafety.