Golfové hřiště Horal Velké Karlovice

Dejte si partii golfu! Součástí Resortu Valachy je devítijamkové Golfové hřiště Horal. Splňuje parametry public course, což znamená, že ho může využívat široká veřejnost bez nutnosti vlastnit zelenou kartu.

 1. Hřiště je umístěno v Chráněné krajinné oblasti III. stupně, proto je nutno přísně dodržovat zákaz vstupu do biozón.
 2. Osoby, které nejsou členy GCHVK, jsou na hřišti oprávněny hrát pouze po předchozím ohlášení své účasti na recepci GCHVK a po uhrazení poplatků za hru.
 3. Nejedná-li se o turnaj s canon startem, je start hry vždy z odpaliště č.1 ve stanoveném čase. Maximální čas na odehrání devíti jamek je 2 hodiny 30 minut.
 4. Před zahájením hry, v jejím průběhu jakož i po jejím ukončení je zakázáno:
  • a) dělat cvičné švihy na odpališti
  • b) přejíždět vozíky (trolley) odpaliště a jamkoviště
  • c) používat mobilní telefony
  • d) jakékoliv zdržování hryHráč je povinnen být řádně ustrojen a obut ve vhodné obuvi dle golfové etikety
 5. Hráč je povinen dodržovat mezinárodní golfová pravidla, jakož i pravidla místního golfového hřiště.
 6. Hráč je povinen se při hře vždy chovat tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví a majetku. Hráč je zejména povinen dbát na bezpečnost svou, ostatních účastníků hry, případně diváků, a dodržovat etiketu hry.
 7. Hřiště je pro hru otevřeno v době od 8:30 do 19:30.

 

Zásady správného chování na hřišti

  1. Hra na hřišti je povolena pouze po řádné rezervaci hracího času, ohlášení se na recepci golfového hřiště a zaplacení hracího poplatku.
  2. Nejedná-li se o turnaj s canon startem, je nutno vždy zahajovat hru ve stanovený čas na odpališti č.1.
  3. Na hřišti není povoleno hrát rangeovými míči.
  4. Není povoleno hraní více hráčů se společným bagem.
  5. Nepoužívejte mobilní telefony během hry.
  6. Neprovádějte cvičné švihy na odpališti.
  7. Nepřejíždějte golfovými vozíky (trolley) odpaliště včetně upravených ploch pro odpaliště a jamkoviště.
  8. Vracejte vyseknuté drny.
  9. Upravujte stopy po dopadu míče na jamkovišti.
  10. Dodržujte pravidla hry a golfovou etiketu.
  11. Dbejte pokynů maršála a správy hřiště.
  12. Chovejte se tak, abyste neobtěžovali ostatní hráče na hřišti.

Porušením těchto zásad se vystavujete nebezpečí vykázání ze hřiště, v soutěžní hře diskvalifikace.