XVI. Valašský salón výtvarných umělců, 24. 8. 2019

24.08. 2019 - 24.08. 2019